Μάρκα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

PPG-SIGMADUR-550

SIGMADUR 550

Αλειφατικό Φινίρισμα

SIGMAPRIME 200

SIGMAPRIME 200

Αστάρι

SIGMACOVER 280

SIGMACOVER 280

Αστάρι

SIGMACOVER 435

SIGMADUR 435

Εποξειδική Βαφή

SIGMADUR 520

SIGMADUR 520

Αλειφατικό Φινίρισμα