Μάρκα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

BETOSIL

BETOSIL

Πρόσμιγμα

HARDOX FLU 300

HARDOX FLU-300

Επίστρωση Δάπεδων

NEOPOX PRO

NEOPOX PRO A+B

Εποξειδική Βαφή

GNA - BETOFIX B70

BETOFIX B70

Tσιμεντοκονίαμα

STUCOCEM

STUCOCEM

Στόκος

BAU MESH 160

BAU MESH 160

Πλέγμα

BAUTHERM G

Πολυστερίνη

BAUTHERM W

BAUTHERM W

Πολυστερίνη

KAPA-11

KAPA 11

Κόλλα

kapagrip

KAPAGRIP

Αστάρι

MONOKAPA-FLEX

MONOKAPA FLEX

Σοβάς

Bauflex Universal

BAUFLEX UNIVERSAL

Κόλλα

HYPER FLEX

HYPER FLEX

Κόλλα

AQUASIL FLEX

AQUASIL FLEX

Στεγανωτικό

BAU MESH 80

BAU MESH 80

Πλέγμα

ELASTOSIL

ELASTOSIL

Στεγανωτικό

MONOFLEX NANO-HYBRID

MONOFLEX NANO-HYBRID

Στεγανωτικό

NANOLINE 900W

NANOLINE 900W

Στεγανωτικό

NEOPOX POOL

NEOPOX POOL

Εποξειδική Βαφή

NEOPROOF POLYUREA

NEOPROOF POLYUREA

Στεγανωτικό

NEOPROOF POLYUREA – C1

NEOPROOF POLYUREA – C1

Στεγανωτικό

NEOPROOF PU W

NEOPROOF PU W

Στεγανωτικό

SILIMPER NANO

SILIMPER NANO

Στεγανωτικό

SUPERBIT RUBBER

SUPERBIT RUBBER

Στεγανωτικό