Μάρκα

ΧΡΩΜΑ

PRIMALEX FACADE ACRYLATE

Coating

GNA sigma eurosil

SIGMA EUROSIL

Χρώμα

GNA - FACADE TOPCOAT SATIN

FACADE TOPCOAT SATIN

Χρώμα

GNA PRIMALEX PRIMER

PRIMALEX PRIMER

Αστάρι

GNA SIGMAFIX UNIVERSAL

SIGMAFIX UNIVERSAL

Αστάρι

GNA - PRIMALEX EXCLUSIVE

PRIMALEX EXCLUSIVE

Χρώμα

SIGMACRYL DECOR MATT

Χρώμα

GNA-SIGMATEX SUPERLATEX MATT

SIGMATEX SUPERLATEX MATT

Χρώμα

GNA -SIGMA CONTOUR AQ-PU

SIGMA CONTOUR AQ-PU

Χρώμα

GNA -SIGMATORNO PRIMER

SIGMATORNO PRIMER

Αστάρι

Danke Kontur 1.5mm

Επίχρισμα

Fassaden Grund

Επίχρισμα

GNA - MONOKAPA FLEX

MONOKAPA FLEX

Επίχρισμα

GNA - Sigma-Putz-1mm-2mm

Sigma Putz 1, 2mm

Επίχρισμα

GNA - AMAROL TRIOL SATIN

AMAROL TRIOL SATIN

Αστάρι, Υπόστρωμα, Χρώμα

GNA - SIGMALIFE DS ACRYL

SIGMALIFE DS ACRYL

Βερνίκι

GNA - SIGMALIFE-VS-ACRYL

SIGMALIFE VS ACRYL

Βερνίκι

HARDOX FLU 300

HARDOX FLU-300

Επίστρωση Δάπεδων

NEOPOX PRO

NEOPOX PRO A+B

Εποξειδική Βαφή

ACQUA PRIMER NP (LIGHT GRAY)

ACQUA PRIMER NP (LIGHT GRAY)

Αστάρι

NEODUR VARNISH PRIMER

Αστάρι

REVINEX

Αστάρι

Neodur-Stone-Varnish

NEODUR STONE VARNISH

Βερνίκι

NEODUR VARNISH A+B

NEODUR VARNISH A+B

Βερνίκι

Sigmaschors

Sigmaschors

Επίχρισμα